నైజాం గడ్డా ప్రభాస్ అడ్డా | Prabhas | Movie Mahal

Spread the love

Nizam King Kong Prabhas

సినిమాలు అంటే రికార్డ్స్ గురించే మాట్లాడుకుంటారు ఫాన్స్, మా హీరో ఆ రికార్డు కొట్టాడు మా హీరో ఈ రికార్డు కొట్టాడు అంటూ వాళ్ళ ఫ్యాన్ హీరో గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటారు, ఐతే తెలుగు రాష్ట్రాలలో నైజాం ఏరియా రికార్డ్స్ చాల స్పెషల్ అక్కడే ఎక్కువ మనీ ఎక్కువ వసూళ్లు వస్తుంటాయి,

ఐతే విషయం ఏంటంటే ప్రభాస్ ను వాళ్ళ అభిమానులు నైజాం గడ్డా ప్రభాస్ అడ్డా అనిపిలుచుంటారు, ఎందుకు అంటే ప్రభాస్ నటించిన లాస్ట్ మూడు సినిమాలు మొదటి రోజు నైజాం లో అల్ టైం రికార్డ్స్ ను నమోదు చేసుకుంది. అవి ఏ సినిమాలో ఒక్క సారి చూసినట్లయితే సాహో మొదటి రోజు 9.4cr (All Time Record) అల్ టైం రికార్డు, బాహుబలి-2 8.9cr అల్ టైం రికార్డు, బాహుబలి 6.3cr అల్ టైం రికార్డు, ఇలా తీసిన లాస్ట్ మూడు సినిమాలు నైజాం లో మొదటి రోజు అల్ టైం రికార్డ్స్ ప్రభాస్ కతాలో ఉన్నాయి. అందుకేగా ప్రభాస్ అభిమానులు ప్రభాస్ ను నైజాం గడ్డా ప్రభాస్ అడ్డా అనుకునేది.